Торове NPK /blend/

Цени на торове

Това е термин за продукт, който съдържа трите основни хранинителни елемента, произведен в различни съотношения, съобразно изискванията на конкретна група култури, запасеността на почвата, планирания добив, нуждите на пазара и други фактори. Към тази група торове се отнасят и тези, които съдържат само два от трите основни хранителни елементи NP, PK или NK, такива съдържащи и вторични елементи като (S) и (Mg), или микроелементи. Това е физическа смес на 2 до 7 компонента, някои в различна форма, които осигуряват на растенията необходимите хранителни вещества за целия вегетационен период

 ПРЕДИМСТВА ПРИ ТОРЕНЕ С NPK /blend/             нагоре
 • Връщане към принципите на балансираното торене – максимална ефективност на вложените средства за торове се постига при осигурено пълноценно хранене на растенията с всички хранителни елементи;
 • Преодоляване на неблагоприятния ефект върху почвата и селскостопанските култури при едностранчиво торене с азотни торове;
 • По-ниски разходи за внасяне в почвата /еднократно/, за транспорт, икономия на време и труд;
 • Възможност за внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене и наличната техника;
 • Повишаване качеството на растениевъдната продукция и добивите.
 ЗАЩО NPK /blend/ НА АГРИКО?             нагоре
 • Разнообразни комбинации, базирани на калиев хлорид и калиев сулфат с водоразтворими сяра и магнезий, подходящи за всички типове почви и култури;
 • Отсъствие в торовете на filler /пълнеж/ за коригиране на активното вещество и теглото. Това позволява използването им с поливната вода и при разсаждане на разсад /без капково напояване и листно приложение/;
 • Използване при смесването на компоненти с гарантиран произход и качество. Дозиране на тегловен принцип;
 • Разнообразни, качествени опаковки;
 • Приемане заявки за ФП /формула по поръчка/, без ограничения за мин. количество;
 • Доставка за 24 часа до крайния потребител.
 ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА РАСТЕНИЯТА             нагоре
Азот (N)

Азотът е основен хранителен елемент с най-голямо значение върху формирането на добивите от земеделските култури. Участва в много жизненоважни органични съединения като белтъчини, хлорофил и др. Има водеща роля в процесите на растеж и размножаване, а като част от хлорофила участва във фотосинтезата и образуването на листната маса. Признаци на недостиг: Слаб растеж, недоразвита листна система с бледи листа, поради недостиг на хлорофил, ниско белтъчно съдържание и влошаване качеството на продукцията, слаба устойчивост на заболявания и стрес.

Фосфор (P)

Фосфорът участва в жизненоважни процеси за растенията като деленето на клетките, предаването на наследствените белези, образуването на клетъчните ядра, съставна част е на цветовете, плодовете и семената. Стимулира растежа на корените и влияе на устойчивостта на посева към болести и неблагоприятни природни условия.
Признаци на недостиг: Потиснат растеж, недоразвити корени, забавено братене, цъфтеж и узряване. Листата са с тъмнозелен цвят с бронзов отенък.

Калий (K)

Калият регулира дейността на голям брой ензими и косвено участва във всички жизненоважни процеси. Влияе на клетъчното налягане и е особено необходим за регулиране на водния режим на културите. Запасените с калий растения са устойчиви на засушаване и други неблагоприятни условия.
Признаци на недостиг: Смущения в растежа, пожълтяване и покафеняване краищата на старите листа и увяхване. Влошаване качеството на продукцията.

Сяра (S)

Сярата е елемент, съставна част на аминокиселините, изграждащи протеините. Стимулира образуването на хлорофила и протоплазмата, повишава студоустойчивостта.
Признаци на недостиг: Наподобяват азотен недостиг.

Магнезий (Mg)

Магнезият е централен градивен елемент на хлорофила, активира функциите на много ензими, влияещи на синтеза на белтъчини и въглехидрати.
Признаци на недостиг: Избледняване на петна по листата между жилките, изоставане в растежа.

 ФОРМУЛА ПО ПОРЪЧКА /ФП/             нагоре

Това са комбинирани торове, които обезпечават най-добре всяка селскостопанска култура, поле, или микроучастък с необходимите хранитени елементи. При комбинираните торове NPK /blend/, произведени по поръчка, се отчита:

 • Желанието на клиента и традициите при торене;
 • Запасеността на почвата с хранителни вещества, установено при почвения анализ;
 • Агротехнически фактори и сеитбооборот;
 • Структурата на азота във /ФП/, което осигурява равномерното усвояване през вегетационния период;
 • Изискванията на селскостопанските култури.

Това е точният тор като качество и количество на декар, за конкретното поле, микроучастък и почвен тип и конкретната култура с нейните специфични изисквания. При това:

 • – Без оскъпяване и ограничения в заявеното минимално количество;
 • – Пакетиран в подходяща за вас опаковка;
 • – Доставен до стопанския двор, или магазина при количество 1.5 и повече тона.

Използвайки ФП на Агрико, вие постигате:

 1. Максимален икономически ефект от торенето;
 2. Недопускане на грешки. Предозирането или относително по-високото съдържание на даден хранителен елемент е неблагоприятно за растенията, както и недостига му;
 3. Осигуряване на растенията с необходимите като количество и качество хранителни вещества;
 4. Повишаване на добивите от основна и допълнителна продукция;
 5. Положителен ефект върху качеството и съхраняемостта;
 6. Снижаване на разходите, съпътстващи торенето.
 КОГА И КАК ДА ТОРИМ С NPK /blend/?             нагоре

Комбинираните торове NPK /blend/ се използват при всички култури преди сеитбата или засаждането, като се размесват с една от предсеитбените обработки на почвата. Възможно е да се прилагат и през вегетацията, но само при култури с дълъг вегетационен период и с последващо окопаване. Препоръчва се формулите РК да се внасят преди есенната оран. Поради различната поносимост на растенията към хлора се произвеждат в два варианта, базирани на калиев хлорид и калиев сулфат със (S) и (MgO).
Върху размера на торовите норми влияят много и разнообразни фактори, поради което универсални норми за торене не съществуват.
Растенията усвояват различни количества азот, фосфор и калий за получаване на 100 кг. основна и допълнителна продукция. Данните са в кг. активно вещество.

Култура N Р2О5 K2O MgO
Пшеница 2,5 – 3,5 1,0 – 1,5 2,0 – 3,0 0,2
Ечемик – зимен 2,5 – 3,5 1,0 – 1,5 2,0 – 2,5 0,2
Царевица-зърно 2,5 – 3,5 0,8 – 1,5 2,0 – 2,5 0,3
Слънчоглед 4,0 – 5,0 2,0 – 3,0 6,0 – 7,0 1,2
Картофи 0,3 – 0,5 0,2 – 0,3 0,6 – 0,9 0,1
Тютюн 4,0 – 5,0 1,5 – 1,6 5,0 – 6,0 0,2
Люцерна 2,0 – 3,0 0,5 – 0,7 2,0 – 2,5 0,3

ПРЕДЛАГАНИ КОМБИНИРАНИ ТОРОВЕ NPK /blend/
Продукт N Р K S MgO
NPK 15 15 15
NPK 16 16 10
NPK 10 25 8
NPK 14 20 8
NPK 12 18 14
NPK 6 22 20
NPK 12 12 22
NPK 20 10 10
NPK 22 10 8
NPK 28 10 10
NPK 33 8 6
NPK* 16 16 8 3.5 1.0
NPK* 15 15 15 6.0 1
NPK* 15 15 10 4,6 1.7
NPK* 10 24 8 3.5 1.
NPK* 6 26 12 4,3
NPK* 8 20 15 6.1 1.2
РК* 27 20 7,2
РК* 35 11 4
РК 36 12
РК 30 20
РК 26 25
ФП** Съотношение по заявка на клиента

*) Комбинирани торове на база калиев сулфат

**) Формула по поръчка

Опаковка: 10, 25 и 50 кг. в торби от промазан полипропилен.
Наличност: Централен склад – гр. Плевен, Западна индустриална зона, “Кайлъка ресурс”;
– Дилърски складове.

Заявки: Изпълнение на заявка за /ФП/ формула по поръчка за 24 часа.Доставка:Осигурен транспорт за количества 2, 5, 10, 22 и повече тона.